Samenstelling bestuur GMH

Bestuursleden
Henk Bakker (voorzitter)
Jurgen Vandamme (Diagned)
Rob de Vroet (FHI Medische Technologie)
Jeroen van Impe (FME Zorg)
Roland van Esch (Nefemed)
Nicoline Pruimboom (NFu)
Krista Tromp (KNMG) 
Trudy Boshuizen (NVZ) 
Anita Bruin (V&VN)

Plaatsvervangende bestuursleden
Luc Knaven (FHI Medische Technologie)
Caroline Emmen (Nefemed)
Margriet Kramer (Diagned)
Iris van Bemmel (FME Zorg)