Artikel 16 - Specifieke vormen van sponsoring; studiebeurzen

  1. Het sponsoren van studiebeurzen door leveranciers is toegestaan mits wordt voldaan aan de eisen van artikel 15 en voorts is voldaan aan de navolgende voorwaarden:

    a. de studiebeurs wordt toegekend door een opleidingsinstituut, instelling of beroepsvereniging ten behoeve van medische opleidingsprogramma’s en de selectie van degene die de beurs zal ontvangen vindt onafhankelijk van de sponsor plaats; en

    b. de betaling van het geldbedrag geschiedt aan het opleidingsinstituut, de instelling of beroepsvereniging en niet aan individuele personen, tenzij hier een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van het bestuur van het desbetreffende instituut, instelling of vereniging aan ten grondslag ligt.
TOELICHTING

Sponsoring van studiebeurzen moet aan de eisen van artikel 15 voldoen, en daarnaast aan een aantal aanvullende eisen, die in artikel 16 worden gesteld.