Stichting GMH

Het bureau van de Stichting GMH is gevestigd in Den Haag. Onderstaand terft u de contactgegevens. Voor vragen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen kunt u direct contact opnemen met uw brancheorganisatie

Postbus
Postbus 85612
2508 CH Den Haag

T
+31 (0)70 - 312 39 26