GMH Trainingen 2024

GMH Trainingen 2024

De GMH organiseert in 2024 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch hulpmiddelen. 

 1. Basistraining voor degenen die nog niet of onvoldoende bekend zijn of ervaring hebben met de regels van over gunstbetoon bij medisch hulpmiddelen. Te behandelen onderwerpen zijn onder andere: de uitgangspunten van de GMH, de verhouding met de Nederlandse wetgeving en internationale regels, toezicht en sanctionering, en de regels voor gunstbetoon en transparantie.
  De trainingen duren één dagdeel (ochtend) en zijn in beginsel digitaal. De geplande data voor 2024 zijn:
        a. Woensdag 7 februari
        b. Woensdag 12 juni
        c. Woensdag 9 oktober

 2. Verdiepingstraining, is alleen bedoeld voor degenen die de beginnerstraining al hebben gevolgd en al enige ervaring hebben. Het accent van deze cursus ligt in de verdieping en actualiteit: hoe moet je met de regels in de praktijk omgaan, hoe worden de regels in de praktijk door de GMH en de Inspectie geïnterpreteerd, en welke relevante actuele ontwikkelingen moet je rekening houden? Ook het onderwerp transparantie komt uitgebreider aan bod.
  De trainingen duren één dagdeel (ochtend) en zullen vooralsnog op locatie zijn:
        a. Woensdag 10 april
        b. Woensdag 13 november

In beide trainingen is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen.

De kosten voor deelname: € 350,- (excl. BTW) voor leden van de koepelorganisaties die bij de GMH zijn aangesloten of in het Register Naleving zijn opgenomen. Andere deelnemers betalen € 950,- (excl. BTW).

U kunt zich aanmelden voor een bepaalde training door hier het aanmeldingsformulier in te vullen. Aanmelding verplicht tot betaling. Bij afmelding binnen 2 weken tot een week voor de training betaald u 50% van de kosten. Bij afmelding korter dan een week voor de training bent u verplicht de volledige kosten te betalen.

Het maximale aantal deelnemers bedraagt 20 personen (18 personen in geval van een digitale meeting). De organisatie behoudt zich het recht voor om, bij onvoldoende animo, de training te annuleren. U krijgt dan uiteraard de gelegenheid om de volgende training bij te wonen.