Deadline 31 mei aanleveren van gegevens bij het Transparantieregister Zorg

Let op 31 mei a.s. verstrijkt de termijn voor het aanleveren van gegevens over financiële relaties 2018 bij het Transparantieregister Zorg.

Zorg ervoor dat alle dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten met medisch specialisten die op grond van de GMH Code gemeld moeten worden, tijdig aangeleverd zijn!