Transparantieregister

Transparantie is in 2019 een belangrijk thema. In juli van dit jaar zijn door het Transparantieregister Zorg weer gegevens geopenbaard over de betalingen in 2018 door leveranciers van medische hulpmiddelen aan medisch specialisten in het kader van dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten. 

Klik hier voor het persbericht van de GMH over de publicatie van de gegevens over 2018 door het Transparantieregister Zorg. Zie ook het nieuwsbericht van het Transparantieregister.

Op grond van art. 22 GMH Code moeten over het jaar 2018 in het Transparantieregister Zorg worden aangemeld:

- dienstverleningsovereenkomsten (zoals bedoeld in art. 13 en 14 GMH Code), en
- sponsorovereenkomsten (zoals bedoeld in art. 15 t/m 17 GMH Code)

tussen alle leveranciers van medische hulpmiddelen en alle medisch specialisten die als arts in het BIG-register zijn ingeschreven, met uitzondering van huisartsen. Onder medisch specialisten worden ook verstaan de samenwerkingsverbanden, waarin zij werkzaam zijn (zoals maatschappen) als de zorginstellingen waar de medisch specialisten werkzaam zijn of in participeren. Wilt u weten welke medisch specialismes voorkomen in het BIG-register? Klik 
hier.

Voor melding in het Transparantieregister Zorg wordt een drempelbedrag gehanteerd. De verplichting geldt als het totaalbedrag, dat op jaarbasis door een leverancier in het kader van deze overeenkomsten aan een medisch specialist wordt betaald, hoger is dan € 500. Als ijkpunt hiervoor geldt de datum van facturatie.

Dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot onderzoek waar de Wet Medisch - wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is zijn uitgezonderd van openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg.

Veel gestelde vragen over het Transparantieregister Zorg
De afgelopen periode heeft de stichting GMH vragen ontvangen over transparantieverplichting. Voor een bundeling van deze vragen en de antwoorden 
klik hier.