Overzicht van alle GMH nieuwsbrieven

2021

07-2021: GMH nieuwsbrief 2 - rapportage GMH Transparantieregister Zorg 2020

04-2021: GMH nieuwsbrief 1

2020

12-2020: GMH nieuwsbrief 5

11-2020: GMH nieuwsbrief 4

07-2020: GMH nieuwsbrief 3 - rapportage GMH Transparantieregister Zorg 2019

05-2020: GMH nieuwsbrief 2

02-2020: GMH nieuwsbrief 1 

2019

07-2019: Nieuwsbrief rapportage GMH Transparantieregister Zorg 2018

2018

12-2018: Nieuwsbrief aanpassing regels, voorlichtingsmateriaal IGJ, benoeming leden codecommissie, relges transparantie 2019 onveranderd

05-2018: Nieuwsbrief werkafspraken, interpretatie productgerelateerde bijeenkomsten, aanleveren gegevens Transparantieregister Zorg.

02-2018: Nieuwsbrief verlenging termijn indiening Transparantieregister naar 1 juni 2018, vereenvoudiging Dienstverlening


2017

12-2017: Nieuwsbrief inwerkingtreding Beleidsregels gunstbetoon en werkafspraken Inspectie

11-2017: Nieuwsbrief aanpassing code 01-01-2018 product gerelateerde bijeenkomsten

02-2017: Nieuwsbrief uitbreiding Transparantieregister - sponsoring en dienstverlening medisch specialisten


2016


10-2016: Nieuwsbrief uitbreiding GMH code met Transparantieregister Zorg

02-2016: Nieuwsbrief tbv bedrijven pilot Transparantieregister Zorg


2015

12-2015: Nieuwsbrief over GMH Codecommissie CvB

08-2015: Nieuwbrief aanpassing GMH code en regels pilot Transparantieregister Zorg

01-2015: Nieuwsbrief uurtarieven en start pilot Transparantieregister Zorg


2014


12-2014: Nieuwsbrief update ontwikkelingen gedragscode medische hulpmiddelen