Artikel 25 - Duur openbaarmaking

De openbaarmaking op grond van deze paragraaf geldt voor een periode van 3 jaar. Na 3 jaar worden de gegevens door het Transparantieregister Zorg verwijderd.TOELICHTING 

Drie jaar na de openbaarmaking in het TRZ worden de gegevens door het Transparantieregister Zorg verwijderd.