Over het register

In het Register Naleving GMH zijn de leveranciers van medische hulpmiddelen terug te vinden, die zich hebben verplicht tot naleving van de Gedragscode. Het Register is openbaar en heeft tot doel op betrouwbare wijze inzichtelijk te maken welke bedrijven de Gedragscode hebben onderschreven.

Het Register Naleving kent voorwaardelijke en definitieve inschrijvingen. Een voorwaardelijke inschrijving vindt plaats voor de periode van één jaar en is bedoeld om de leden van de koepel in de gelegenheid te stellen om hun bedrijfs- of praktijkvoering in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan voorwaarden van de Gedragscode. Een definitieve inschrijving in het Register Naleving vindt plaats voor onbepaalde tijd.

Zie voor de procedure om in het Register Naleving te worden opgenomen het Reglement Register Naleving GMH. 

Naast de leveranciers van medische hulpmiddelen die zijn opgenomen in het Register Naleving GMH hebben ook de leden van de KNMG, NVZ, NFU en V&VN de Gedragscode onderschreven.