Voorwaardelijke inschrijving


Branche-en beroepsorganisaties die hun leden hebben verplicht tot naleving van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen worden in eerste instantie voor een periode van 1 jaar voorwaardelijk ingeschreven in het Register Naleving. Deze periode van 1 jaar geeft de leden de gelegenheid hun bedrijfs-of praktijkvoering in overeenstemming te brengen met de regels van de GMH. De voorwaardelijk inschrijving wordt na een jaar omgezet in een definitieve inschrijving.