Voorwaardelijke inschrijving

Voorwaardelijke inschrijving


Branche-en beroepsorganisaties die hun leden hebben verplicht tot naleving van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen worden in eerste instantie voor een periode van 1 jaar voorwaardelijk ingeschreven in het Register Naleving. Deze periode van 1 jaar geeft de leden de gelegenheid hun bedrijfs-of praktijkvoering in overeenstemming te brengen met de regels van de GMH. De voorwaardelijk inschrijving wordt na een jaar omgezet in een definitieve inschrijving.

De volgende organisaties zijn voorwaardelijk ingeschreven in het Register Naleving: